Jeg satt med en underlig følelse, etter at syntes som det var entydig jubel over at «foreldrene» skulle overta Skolen på Haga og ungdomsskolen, i to dager for at ansatte skulle bli mer kjent. Jeg må si jeg reagerer både som politiker, og som yrkesutøver i norsk skole.

Det er stadig hevdet og terpet på at vi som politikere har et arbeidsgiveransvar. Da kan jeg melde at jeg ikke vil stå inne for at foreldre skal overta skolen i to dager, slik man ba om. Det er flere åpenbare grunner til dette. Hver av dem bør være nok til at kommunens ledelse umiddelbart stopper dette.

For det første: For å være lærer i Norsk skole kreves det politiattest. Det gjelder også for frivillige som har ansvar for barn i idretten. Jeg kan da som ansvarlig politiker ikke tillate å åpne skolen for at foreldre skal agere som lærere, uten å være sikker på at de har levert politiattest før de går inn i klasserommet til våre barn. At man har oversett, eller sett bort fra dette, er oppsiktsvekkende. Jeg vil ønsker ikke å stå ansvarlig for å slippe «hvermansen» inn i skolen uten politiattest.

For det andre: Skolen i dag er ikke som på 70-tallet. Det finnes en rekke barn med særlige behov for oppfølgning. Skal de skyves ut, eller skal man overlate til «hvermansen», som ikke kjenner barna å ivareta de? De fleste vil forstå at det ikke er holdbart. De har også rett på sin skolegang, og være en del av skolen som andre barn.

For det tredje: Mobbeproblematikk og vold. Som lærer kjenner man både regler, og har ansvar, og kunnskap om dette. Man kjenner også barna og forhistorien. Vil du slippe «hvermansen» og foreldre inn i dette, uten at de har kunnskapen og forhistorien rundt mobbing og vold? Hvem skal stå ansvarlig om det skjer vold mellom barna eller foreldre «hvermansen»?

For det fjerde: Det ble tvungen lønnsnemd i lærerstreiken i fjor. Noe av bakgrunnen for dette var barnas psykiske helse. Ja sågar vold i hjemmene var oppe i media. Det er mulig andre er komfortabel med da å overlate det store ansvaret som er å være lærer i dag til «hvermansen». Jeg er ikke det.

For det femte: Jeg vet ikke, men det hender at barn og foreldre kan ha opplevd vold og trusler. Noen lever kanskje også på hemmelig adresse. Dersom det er tilfelle, skal man slippe «hvermansen» inn i skolen uten kunnskap om dette (og kunnskap de ikke skal ha om dette)?

Sist, men ikke minst er dette å undergrave respekten for at det å være lærer er et yrke, og en profesjon. Politikere og regjeringen er opptatt av tillitsreformer og øke statusen til lærere. Bare ved å gå ut med denne oppfordringen og selge dette som en positiv gladsak, undergraver statusen til hele yrkesgruppen. Signalet man sender er at det nettopp at dette er noe alle kan gjøre. Vi har ikke pårørende styrt omsorgsdag ved sykehjem heller. Det er en grunn til det. Noe vil hevde at det ikke er sammenlignbart, da omsorg er helse og sårstell osv. Da er det viktig å peke på at barn kan ha sår, selv om det ikke synes. Mange barn kan ha opplevd ting som har gitt sår og varige psykiske arr. De er vanskeligere å oppdage og vell så vanskelig å lege. Selv om man her flere profesjoner inn i skolen for å ivareta dette, så kommer man ikke bort fra at lærer og pedagoger har et yrke som gir bevissthet, og kunnskap som ivaretar også slike barn.

Skolen er heller ikke bare lek. De har læreplaner de skal gjennom. Hvilken kompetanse har foreldre eller «hvermansen» på å undervise i disse fagene og lærplan? Jeg er litt i tvil om alle foreldre er oppdatert på de nye læreplanene i de fag de skal ha.

Det er også underlig at skolens ledelse ikke har sett at dette ville komme. Det vil si det har de, men, tydelig vis ikke forholdt seg til. Det er ikke fritt frem med planleggingsdager, og de er en del av avtaleverket. Når man har vist om dette, men ikke planlagt å bruke disse dagene så virker det mild sagt underlig, og som dårlig planlegging.

Jeg undres også over utdanningsforbundet sin øredøvende stillhet her. Jeg vet at de, og andre organisasjoner i skolene, har kjempet mot læreløse timer. Her har man altså planlagt to dager med lærerløse timer, uten reaksjoner. Det er rett og slett underlig.

Men når saken nå har kommet på skoleledelsen i kommunens bord, håper jeg de legger dette dødt så raskt som mulig og finner andre løsninger.