Da det ble kjent at Hof vurderte samarbeid med en annen kommune og opphøre som egen enhet var det flere som var skeptiske til hvordan fremtiden ville bli.

Bedre økonomi og synergieffekter av større enheter var de store vyene. Det ble snakket høyt om en flersenterkommune og utarbeidet en såkalt «plattform» for de ulike temaer og tjenester. Helse var et av temaene.

I dag erfarer vi at det er grunnpilarer i sammenslåingen som ser ut til å være både glemt og gjemt.

I vedlegget til søknaden som ble sendt til departementet for å danne èn kommune av Hof og Holmestrand fra 1.1.2018, fremgår det at nærhetsprinsippet er utgangspunktet for plassering av tjenester til innbyggerne. Dette gjelder særlig ved organisering av skoler, barnehager, sykehjem og helsetjenester. Under «konkrete tjenesteområder» står det:

«Dagens sykehjem i de to kommunene skal bestå».

Det samme ble gjentatt ved Sande kommunes inntreden i 2020.

Vi har lest kommunedirektørens budsjettforslag i Jarlsberg Avis den 5.11. d.å. om endringer på helsesektoren i form av omgjøring av Hof Bo- og behandlingssenter på Veset til omsorgsboliger, - altså et forslag på tvers av den nevnte plattformen om at dagens sykehjem skal bestå.

Av Jarlsberg Avis den 12.11. d.å. fremgår det av artikkelen fra Høyres tre representanter i Hof at «forslagene kommer som lyn fra klar himmel, uten at tilstrekkelig utredninger og informasjon foreligger».

Vi ser at Hof-representantene i Høyre ønsker «en ordentlig prosess, hvor konsekvenser kartlegges og brukere, pårørende og ansatte høres» i den fremlagte budsjettsaken.

Altså er det ikke deres intensjon å fatte vedtak om endringer i det foreliggende budsjettforslaget – det er jo bra. – Dette er nok lurt med tanke på at det er kommunestyrevalg kommende høst…. Oppsummert er ikke kommunedirektørens budsjettforslag vedrørende Hof Bo- og behandlingssenter i tråd med det som står i plattformen og som var det omforente grunnlaget for etableringen av Nye Holmestrand.

Dette skaper ikke tillit! Er det slik vi ønsker å ha det?

Vi slutter oss til spørsmålet som er stilt av en annen leser nylig i Jarlsberg Avis: «Vil deler av helsetjenesten i Hof bare legges ned og forsvinne»?

Vassås og Hof bygdekvinnelag inviterer ALLE interesserte til åpent møte på flerbrukshuset i Hof sentrum – på biblioteket – TIRSDAG DEN 22.11. d.å.

Kommunalsjef for helse og velferd i Holmestrand, Frode Hestnes, vil orientere og svare på spørsmål. Det oppfordres til bred deltagelse og at man stiller de spørsmålene man måtte ha slik at man får en god dialog mellom representant for kommunen og publikum.