Med kniven på strupen, eller strupen halvveis kuttet over?

Det er brutalt, men sånn kan nok enkelte føle at det er - den situasjonen som nå bygger seg opp. For hva skal man leve av dersom lommeboka er tom og dagpenger er inntekten, en inntekt som regjeringen vil kutte i samtidig som matvarene bare fortsetter å øke i pris?

Dagpengene i seg selv er en liten slant i det store utgiftsbildet. De skal kun dekke en liten del av den inntekten du har vært vant til å ha før du ble arbeidsledig. I stedet for at det motiverer til ekstra innsats på arbeidsmarkedet, kan resultatet bli at flere må over på sosialhjelp.

LES Raushetsprisen: – Lisbeth sitt engasjement betyr mye for andre

Det vil si at flere må over fra Nav-køen til de stadig lengre køene til Matsentralen og aktørene som deler ut poser til folk. «Frelsesarmeen», «Blå Kors», «Matkurven», «Face to Face» og andre som hjelper til å få hjulene til å gå rundt for stadig flere. De melder om en kraftig økning av folk som ikke får det til å gå i hop.

I følge nettsiden Matkartet er det 480 ideelle organisasjoner rundt om i landet, som nå deler ut mat til folk. Med «Matkurvens» oppstart i Holmestrand er det 481, men antakelig er også dette tallet økende. Etterspørsel og behov skaper som kjent tilbud, men er det slik verdens rikeste land bør rigge seg?

Den praktiske politikken dagens regjering fører har fått mye juling, som vises av gjentatte katastrofemålinger for både Ap og Sp. Nå får også sosialpolitikken til sosialistene strykkarakter med et slik sparegrep som er i ferd med å bli tatt overfor de som må over på dagpenger. Det er få, om noen, som tror at det blir enklere å komme seg ut i fast jobb ved at du får kniven på strupen.

«Fra Nav-kø til stadig lengre mat-kø»

Tall fra 2020 viser at det er 470 barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Holmestrand. Tallet på «faktisk fattigdom» har trolig økt siden den målingen. Ikke fordi inntektene nødvendigvis fortsatt er lave, men fordi utgiftene for stadig flere overskrider det folk kan klare.

LES Prosjekt Matkurven: Kirkens Bymisjon flytter inn

Realitetene er fattigdom når forventet kjøpekraft til det mest nødvendige blir borte.

Da vekker det berettiget harme at staten skal cashe inn 190-200 millioner på å kutte i folks dagpenger. Dette gjør regjeringen ved å endre opptjeningsperioden for dagpenger fra dagens tre år til ett. I dag mottar rundt 18.000 dagpenger. Regjeringen anslår at 2.000 nyregistrerte arbeidsløse ikke vil få dagpenger, og at 13.000 personer vil få mindre utbetalt med deres forslag. Som arbeidsledig får du utbetalt 62,4 prosent av lønnen du hadde. Dagpenger kan gis til personer som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert inntekt på grunn av dette.

Men her skal det altså kuttes. Det mener Ap og Sp!

LES Revmatikerne: – Vi kan tape 50.000 kroner på ny forskrift