Høyere andel med AAP i Holmestrand – særlig blant unge med psykiske lidelser

Av

Nye tall fra NAV forteller oss at det er flere innbyggere i Holmestrand som mottar arbeidsavklaringspenger, enn det som er «vanlig».