– Gjør fotballen bedre sammen

Artikkelen er over 2 år gammel

Den ene klubben har historie tilbake til begynnelsen av 1900-tallet, den andre er fersk i fotballen med sine 43 år. Nå legger HIF og Gullhaug grunnlaget sammen for å skape en best mulig plattform for barn og unge i Holmestrand.

DEL

– Vi er avhengige av hverandre som fotballklubber. 43 år som rivaler gult mot sort/hvitt er historien, men tidene har endret seg til en hverdag hvor vi ser at samarbeid er nødvendig for å holde flest mulig unger i aktivitet, sier mannen i gult, Morten Rekstad.

– Ja, det er målet. Vi jobber etter den samme lesten, sier Andreas Rønningen, og lister opp fellesnevnere som sportsplaner, klubbhåndbok og verdigrunnlag. Siden 2007 har det vært et samarbeid mellom GIL og HIF, og nå er fruktene modnet for å høste, mener de.

HIF fra 1901

– HIF ble etablert i 1901, og fotballen i 1908. Den første kampen ble spilt året etter. Vi har 28 lag og drøyt 400 fotballmedlemmer, sier Rønningen, som er klar på at framtida skal balanseres mot historien og gode tradisjoner.

GIL, fra 1974, har på sin side 16 lag og 230 medlemmer. Cirka 200 spillere opptil 16 år.

– Vi mangler den eldre generasjonen som HIF har. GIL har ikke historikken, men vi ble den første kvalitetsklubben i Vestfold, sier Rekstad.

– Og der kommer vi etter om kort tid. HIF blir trolig den sjuende klubben i fylket som vil inneha de kriterier, holdninger, verdier og rammer som skal til for å kalle seg en kvalitetsklubb, skyter Rønningen inn.

De to fotball-lederne snakker om felles mål og strategier for å komme dit. Som kursing og kompetanseheving, både for trenere og ledere, noe som for øvrig er et av kravene skal man kalle seg en kvalitetsklubb.

Harmonisering

– Vi styrer mot en felles filosofi, og et av målene administrativt er å harmonisere sportsplanene våre. Det vil si å ha de samme holdningene hos trenerne, samme regler og forståelse av begreper. Og felles møter i sportslig forum for å se hva vi kan gjøre mer sammen og mest mulig effektivt blir viktig. Hva kan vi bli bedre på? Vi skal være tydelige som klubber. Gi føringer og legge rammer for hva vi ønsker. Det er mange hensyn å ta, ikke minst overfor alle de frivillige som legger ned en fantastisk jobb i begge klubbene, men vi skal trekke i samme enden av tauet, og det mener vi at vi er i ferd med å få til, sier de.

Begge mener fordelen ved å være to klubber framfor én er stor, fordi nærområdene er viktigst i forhold til rekruttering av både aktive, foresatte og andre frivillige støttepersoner.

– Dette dreier seg ikke om HIF eller GIL, men om å få til det beste tilbudet for ungene i Holmestrand. GIL trenger ikke å drive med seniorfotball, men vi kan være med på reisen dit gjennom å skape sosiale arenaer med trivsel. Hvis de som spiller fotball sammen som småtasser, også sitter sammen på brygga som voksne. Ja, da har vi skapt noe viktig i lokalsamfunnet, sier Rekstad.

Flest mulig med

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. På sitt eget nivå.

– Målet vårt er å være breddeklubber. Gi flest mulig unger mulighet til å spille på sitt nivå lengst mulig for å bli best mulig, sier Morten Rekstad og Andreas Rønningen.

– Før 2007 satt vi på hver vår tue, og begge hadde de samme tilbudene. Vi endte opp med at ingen klarte å opprettholde lag fra 14 til 16 år. Det som har skjedd gradvis er at vi aldri har hatt så mange ungdomsspillere som nå. Vi hadde et gap med mange år med altfor få. Nå har vi rundt 50 spillere i junior og seniorfotballen. Vi har vært nede i 20. Dette er et resultat av samarbeid. I ungdomsfotballen er vi nå 84 spillere fra 13 til 16 år. Vi har like mange lag som for eksempel Ørn Horten, sier de.

Satser på jenter

– Ikke bare er det noe vi i GIL og HIF ønsker, men det er et krav fra forbundet at det satses mer på å rekruttere jenter til fotballen, sier Andreas Rønningen.

Derfor skal Gullhaug idrettslag og Holmestrand idrettsforening heise den prioriteringen høyt, og Rønningen og Morten Rekstad håper å trekke flere jenter med gjennom målrettede tiltak.

Det må være gøy

– Vi har et J9-lag med åtte jenter. Jeg tror vi må invitere inn til like mye sosiale aktiviteter som bare fotball. «Gøy med ball-prosjektet» er viktig, for det må selvfølgelig være gøy. Vi håper også å få til et J6-lag, sier Moren Rekstad.

– At fotball har ligget mest tilrette for gutter har vært tradisjonen, men det er klubber som også har stor suksess med tilbudet til jentene. Vi må lytte, høre etter hva det er jentene vil. Og informasjon er viktig, det kan det ikke bli nok av, og dette har vi også forsøkt gjennom skolene, sier de.

Er en krevende jobb

Å rekruttere nye er en viktig, men vanskelig jobb. Og jentene trenger noen å se opp til. Jentefotball er som sagt «higlight» fra forbundet.

Damelaget til HIF/Re fortsetter for øvrig også i år. Og HIF har også J16-lag og J19-lag.

Kvalitetsklubb

Norges Fotballforbunds handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet.

– Kvalitetsklubb, et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur, heter det fra forbundet.

– Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig, beskriver fotballforbundet.

Artikkeltags