– Ikke mulig å unngå kloakkutslippene

I disse dager settes det i gang prøvedrift ved det nye og interkommunale renseanlegget ved Gausetangen.