Barlin- beboere er foreløpig beroliget etter at Grete Wold (SV) tok opp saken deres

Grete Wold (SV) tok opp bekymring fra beboere i Barlin- området under en interpellasjon i kommunestyret. Etter svaret fra ordføreren er beboer Ida Wulff Jensen foreløpig beroliget- men slipper ikke saken.