Veiprosjektet er utsatt – kan trenge 80 ekstra millioner

Tiltakene som må til for å stabilisere grunnen under den nye fylkesveien ligger an til å bli mye dyrere enn opprinnelig antatt.