Sterkt truet art ser ut til å ha fått et oppsving: – Dette er gledelig

Den rødlistede fuglen lever av småfisk og kan ha blitt mer tallrik i år.