Tidligere gartneri «Buketten» på Fegstad er historie

Det ti mål store gartneriet på Fegstad er revet. Det er ikke avgjort hva som skal skje videre i området.