Kommunen vil ta vare på gamle veinavn: Kjenner du disse gatene?

Navn er viktig, og gamle gatenavn er særs viktige og en del av vår kulturarv. Nå ønsker kommunen å sikre to gamle veinavn i Holmestrand.