Trond Aas (85) skal ta «merket» for 60. gang – men er vel så opptatt av rekrutteringen

Trond vil ha med mange flere på merkeprøvene – og ikke bare de eldre.