Det er 70 år siden dette skjedde her sist – og det vil bli like lenge til neste gang

At skogene ser så fine ut som de gjør i Eidsfoss er slett ingen selvfølge. Kyrre Hansen forteller om den flere tiår lange prosessen som ligger bak hogsten.