SE VIDEO: Så myk er grunnen under Uni-tomta

Over halvparten av leilighetene i Uni-kvartalet er solgt. Bare to meter under grunnen møter pælingen på løsmasser.