SE BILDENE: Her lærer barna i Møllerdammen å gi førstehjelp

15. april 2019, kl. 17:00

Hva kan man som fire- og femåring gjøre hvis uhellet er først er ute og noen trenger førstehjelp? Det har barna i Møllerdammen barnehage nylig fått lære. Nå kan de legge personer i stabilt sideleie, rense sår, sikre frie luftveier og ringe 113. – Vi har fulgt et opplegg fra Røde Kors og fått en dukke ved navn Henry som er uheldig i ulike situasjoner, forklarer Tine Charlotte Østereng som jobber i Møllerdammen barnehage. "Henry" skader seg i hverdagslige situasjoner: han faller blant annet ned fra et tre, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. – Målet med denne dukken er å lære barn om hva vi kan gjøre for å hjelpe Henry, hvem som skal hjelpe han og hvor vi ringer. Dette handler om å øke barnas bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp, forklarer Østereng. – Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje hos barn. Selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp, presiserer hun- og det beviste de engasjerte barna i Møllerdammen.