Over 315.000 tonn miljøfarlig avfall til Langøya i fjor – mest med tungtransport

STOR TRAFIKK: Går stadig via Holmestrand havn i retning dagbruddet på Langøya. Foto: Lars Ivar Hordnes

STOR TRAFIKK: Går stadig via Holmestrand havn i retning dagbruddet på Langøya. Foto: Lars Ivar Hordnes

I fjor gikk en drøy tredel av transporten av miljøfarlig avfall til Langøya med båt.

DEL

HOLMESTRAND: Noah har i brev til myndighetene redegjort for bruk av transportmidler for fjoråret.

Mye via sentrum

Tallene viser at det ankom 104.726 tonn flyveaske til Langøya med båt i fjor. Tallet er før fukting av flyveasken.

LES OGSÅ: Stor transportbedrift skal flytte virksomheten til Hanekleiva.

189.942 tonn ankom Langøya med tungtransport – via Holmestrand sentrum.

Alt i alt ble det dermed fraktet 315.883 tonn miljøfarlig avfall til Langøya i løpet av 2018.

Samtidig viser en kartlegging som Noah har gjennomført, at mindre enn 30 prosent av tungtrafikken via bysentrum i fjor er knyttet til deres virksomhet.

LES OGSÅ: Vil ha nytt Helland-kryss inn i nasjonal transportplan.

Noah har sagt at de har som mål å redusere biltrafikken via Holmestrand sentrum med over 400 biler i året.

Artikkeltags