Over 315.000 tonn miljøfarlig avfall til Langøya i fjor – mest med tungtransport

I fjor gikk en drøy tredel av transporten av miljøfarlig avfall til Langøya med båt.