NOAH satser millioner på nye løsninger for flyveasken

NOAH har planer om et fullskala saltgjenvinningsanlegg på Herøya i 2024. Dette kan bli den første gjenvinningsteknologien for flygeaske med fullskala drift.