Vil samle opp tappesølet

Nytt oppsamlingsanlegg for tappesøl og nytt tak over bensinstasjonen. Det vil Uno X ha på Kleivbrottet.