Jacqueline fikk info-prisen

Jacqueline Krögerrecklenfort har fått pris for sin innsats med oppdatering av sosiale medier.