Planlegger nytt massedeponi ved Bispeveien

Et nytt massedeponi for reine masser kan komme ved Ruteig nær Bispeveien. Men først må det gjøres arkeologiske undersøkelser.