De frivillige ved museet har en klar mening om hvem som bør oppsøke deres nye fotoutstilling

– Det skader ikke med et minimum av historisk ballast når beslutninger om nye utbyggingsprosjekter skal tas.