Pensjonister med fortid i Nordisk Aluminium

HMS var ikke funnet opp da våre tiders pensjonister arbeidet på Nordisk Aluminium AS.