Sykefraværet går noe ned i Vestfold – Holmestrand «topper» fortsatt

Det legemeldte sykefraværet er høyere i Holmestrand enn i Vestfold under ett.