Fikk tillatelse til skadefelling av gjess i Hillestad

Geir Rysjedal fikk i juli tillatelse til skadefelling av grågjess på sin eiendom i Hillestad.