Transportfirma vil anlegge deponi i skogen. I samme område er verneverdige kulturminner

I skogen nær toppen av Hanekleiva ønsker Hannevold Transport AS å deponere reine masser i et 180 mål stort deponi.

Artikkeltags