Fikk avslag på søknad om støtte til å mudre i Hillestadvannet

Tore Felin og TNT Landskap har søkt Miljødirektoratet om pengestøtte til å suge opp forurenset slam fra bunnen av Hillestadvannet. Svaret ble negativt.