Den tørre sommeren ga halvert mottak ved siloen

Siloleder Frank Nilsen håper og tror at neste sesong blir langt bedre, både for Felleskjøpet og for gårdbrukerne.