Holmestrand: Totalt ble det brukt 358.772.000 kroner til grunnskolesektoren i Holmestrand kommune i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Stor økning i Norge

Dette er drøye 34 millioner kroner mer enn året før, som gir en vekst på hele 10,5 prosent. Vi snakker her om netto utgifter, der eventuelle brukerbetalinger og øvrige inntekter er trukket fra.

I hele Kommune-Norge kostet grunnskolesektoren ikke mindre enn 82 milliarder kroner i løpet av 2021. Dette var en relativ stor økning på nesten seks milliarder kroner, eller 7,8 prosent.

Det betyr at økningen har vært enda større i Holmestrand.

Alt av utgifter

Grunnskolesektoren består av alt som kan knyttes til dette. Det er naturligvis først og fremst utgiftene til selve grunnskolen som koster penger, med lønn som største post. Men også voksenopplæring, skolefritidsordning (SFO), skolelokaler og skoleskyss er medregnet i totalen her.

For Holmestrand sin del fordelte utgiftene seg slik:
Grunnskole: 291,7 mill. kr
Voksenopplæring: 7 mill. kr
SFO: 7,3 mill. kr
Skolelokaler: 58,8 mill. kr
Skoleskyss: 0,9 mill. kr.

Rangering av kommunene

SSB har også publisert tall som viser utgiftene målt per innbygger i kommunene.

I hele Norge lander vi da på 15.140 kroner, mens det i Holmestrand kommune blir brukt «bare» 13.970 kroner per snute.

Det er store forskjeller blant de 356 kommunene, og det er mange av de minste kommunene som bruker mest på skole, målt per beboer.

Helt på topp i Norge finner vi landets minste kommune, Utsira. Her brukes over 39.000 kroner per snute.

I andre enden finner vi en del større kommuner, og helt sist er Trondheim med 12.347 kroner per innbygger.

Holmestrand er så langt nede som nummer 324 på landsoversikten.

I Vestfold og Telemark er Fyresdal kommune øverst, med 27.428 kroner per innbygger, mens Nome kommune er sist med 13.036 kroner.