Holmestrand kommune vil ta imot flere barnefamilier fra Moria

Ordfører Elin Gran Weggesrud stiller seg bak oppfordringen om å ta imot flere flyktninger til Norge. – Holmestrand vil klare en eventuell økt forespørsel om bosetting hvis den kommer, sier hun. Det kan redde flere barneliv.