Holmestrand kommune bygde først og søkte etterpå – i strandsonen

På en delvis kommunalt eid eiendom i sørbyen har Holmestrand kommune bygd en ny molo. Først i ettertid kommer søknad om dispensasjon fra strandsone-bestemmelsene.