Holmestrand er en populær kommune – gode boforhold og gode kommunale tjenester gjør at flere og flere velger Holmestrand framfor andre alternativer når de skal bosette seg. Jeg flyttet til Holmestrand for 9 år siden, grunnet byens eminente Montessoriskole. Og etter at barna ble ferdige på skolen, ble vi selvfølgelig værende her i kommunen.

Jeg tror jeg har mange med meg når jeg sier at det smerter å lese at det er så tungt å lede kommunen vår. Vi er alle avhengige av en god ledelse, som har godt samarbeidsklima og tar gode avgjørelser!

Jeg kjenner at jeg blir glad inn i hjerterota av å lese at vi har politikere som tør å stå opp mot Miljødirektoratet og bruker demokratiets spilleregler for å gjøre vedtak på de sakene man kan – ref. Langøyasaken. Men jeg blir lei meg av å lese om konflikter mellom partiene (som ikke synes å gå på sak) – og spesielt den siste saken nå om kommunestyret som måtte utsette saken om varaordfører.

Vår styreform er demokrati - folkestyre.

Det er egentlig en skjør styreform, den forutsetter at alle deltar, sier meningen sin og bruker stemmen sin. Den forutsetter åpen debatt, den forutsetter gode demokratiske prosesser, den forutsetter at vi lytter til hverandre og respekterer hverandre, den forutsetter at spillereglene blir forstått og fulgt. Den forutsetter at de som velges som representanter for folket forstår sitt ansvar og sin oppgave, og at vi som innbyggere støtter opp om den demokratiske prosessen. Det er altså mye som kan gå galt i et demokrati!

Selv om demokratiet er skjørt, er det den foretrukne styringsformen, det tror jeg vi alle er enige i, spesielt når vi ser rundt oss i verden i dag.

Det betyr at Holmestrand kommune trenger oss nå – la oss bidra alle sammen til demokratiet i kommunen vår!

En måte å bidra på, er å stemme ved kommunevalget til neste høst. En mye mer effektiv måte, er å melde seg inn i et parti, så kan du være med på å utforme programmet for partiets politikk de neste 4 år!

Som partimedlem kan du også være med på å påvirke hvem som skal stå på valglistene, og dermed kommer inn i kommunestyret. Lokalvalgsprogram og valglister utarbeides nå i høst i de forskjellige partiene – så dette er riktig tid å engasjere seg! Du må ikke «bli politiker» selv om du melder deg inn i et parti og ønsker å si din mening - skaff deg oversikt over når møtene er der programmet og nominasjonslistene utarbeides og vedtas – møt og si din mening – så er jobben gjort!

Det er et generelt problem i Norge at for få engasjerer seg i demokratiet. Statistikk* viser at kun 2% av Norges befolkning er medlemmer av et politisk parti – og bare en brøkdel av disse igjen er aktive deltakere som faktisk er med på å utforme program og valglister.

Er det slik vi vil ha det i Holmestrand?

Jeg vil oppfordre alle myndige personer i Holmestrand til å tenke over om kanskje NÅ er tiden for å melde seg inn i et parti, sette seg inn i spillereglene og strategisk bidra på viktige møter der du påvirker Holmestrands framtid. Det er da vi som samfunn agerer som et ekte demokrati, et ekte folkestyre.

Det syns jeg vårt kommunestyre hadde fortjent!

*SSB Levekårsundersøkelsen 2017