Holmestrand får nye 4,43 millioner kroner fra staten

Holmestrand kommune får 4,43 millioner i økt rammetilskudd fra staten. Dette er en kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO.