– Det er servert! Bildet til Tore vekker reaksjoner

Museåret ga Tore Felin ideen til et kreativt fotografi.