Flerbrukshuset i Hof: Gikk over 40 millioner kroner

Budsjettet for nytt flerbrukshus i Hof er satt til 40 millioner kroner. Nå er anbudsrunden over og det viser seg at kostnaden blir 41,1 millioner kroner.