Det klirret i pinner i 4. klasse

10. mars 2018, kl. 10:49

Fjerdeklassingene i Hof blir gode strikkere av å ha mor, bestemor og oldemor som lærere. Kunst og håndverk overføres fra generasjin til generasjon.