Hildringen om deponi i Brevik

Av

NOAH støtter seg til Plejades-rapporten, men den levner ingen tvil, skriver innsenderen.