(Sande Avis)

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

Innenfor kategorien Miljø og ressurser er kommunen syvende best i landet, og i sektoren barnevern ligger Holmestrand kommune på en 23. plass. Den gode miljøplasseringen henger sammen med lave utslipp, høy gjenvinningsgrad og lavt energiforbruk per innbygger. Barnevernstjenesten får god uttelling for høy andel saker som behandles innen fristen og høy andel med tiltak i hjemmet framfor institusjon eller fosterhjem.

– Årets måling viser at vi ligger stabilt svært godt an og helt i toppsjiktet blant landets kommuner og det er selvsagt veldig gledelig, sier ordfører Elin Gran Weggesrud via Holmestrand kommunes hjemmeside.

– Målingen viser hva vi gjør bra og hva vi kan gjøre bedre, legger hun til.

Hensikten med kommunebarometeret, ifølge Kommunal Rapport, er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

– En slik måling gir oss også sammenlikningsgrunnlag med andre kommuner og er veldig nyttig for oss i arbeidet vårt med å hele tiden å jobbe enda mer systematisk og enda mer kunnskapsbasert med å gi best mulig tjenester til innbyggerne våre, forteller ordføreren.

– Ingenting av dette hadde vært mulig uten at alle de gode ansatte jobber med dette hver eneste dag. De fortjener en stor takk og jeg håper denne målinga og de gode resultatene her gir dem litt ekstra motivasjon, avslutter Weggesrud.