Gå til sidens hovedinnhold

Helt uenige om ansvar for vedlikehold av Holmestrandtunnelen

En hendelse i Holmestrandtunnelen har skapt uenighet mellom Bane NOR og Vestfold og Telemark fylke. Fylket mener at Bane NOR har ansvaret for å vedlikeholde den delen av tunnelen som er i bruk som rømningsvei. Bane NOR peker tilbake på tunnel-eier fylket.

For abonnenter

HOLMESTRAND: I sommer ble det oppdaget at lysarmatur hadde falt ned inne i Holmestrandtunnelen.

– Kan være til hinder

Den nedlagte veitunnelen har funksjon som rømningsvei for Bane NORs jernbanetunnel lenger inne i fjellet.

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som eier Holmestrandtunnelen.

– Ved en eventuell hendelse inne i Bane NOR sitt anlegg der nødetatene vil ha behov tilkomst, vil nedrivingen kunne være til hinder for passering av større kjøretøy. Her bør det gjøres tiltak slik at nedrivingen ikke er til hinder for passering/ tilkomst, skrev driftsleder Roar Engmann i selskapet Spordrift Vestfold-Telemark i en e-post til fylket 5. august 2021.

LES OGSÅ: Tunnelen er stengt: Men noen har klippet hull i nettingen og tent opp bål

Spordrift har ansvar for å drifte og vedlikeholde jernbanen.

Helt uenige

Men den nedrevne armaturen ligger der fortsatt.

Årsaken er at fylket og Bane NOR er helt uenige om hvem som har ansvaret for oppryddingen og for det videre vedlikeholdet.

– Det er Vestfold og Telemark fylkeskommunes oppfatning at det er Bane Nor som har ansvar for den del av tunnelen som de benytter, uttaler rådgiver Martin Pedersen i Vestfold og Telemark fylkeskommune i en e-post til Bane NOR i august.

Fylkeskommunen har satt opp gjerder i begge ender av tunnelen for å hindre uønsket aktivitet i tunnelen.

Disse gjerdene har kjøreport for Bane NORs kjøretøyer og for nødetater.

– Må ta ansvar

Videre er det montert inn rømningsport med nødbeslag.

Fylkeskommunen oppgir at de ikke har noen aktivitet i tunnelen i dag.

Det skal heller ikke finnes noen andre brukere av tunnelen.

– Om Bane Nor har behov for også å benytte den midterste tredjedelen av tunnelen i forbindelse med rømning har ikke fylkeskommunen noen motforestillinger mot dette. Det forutsettes at Bane Nor da også tar ansvar for denne delen av tunnelen. Hvis Bane Nor ønsker å fjerne installasjoner ber vi om å bli kontaktet slik at dette kan gjøres på en sikker og forsvarlig måte, sier Pedersen i sin melding.

(Saken fortsetter)


– Latent fare

Svaret fra Bane NOR kom i november.

De peker tilbake på fylket.

– Bane NOR vil anmode Vestfold og Telemark Fylkeskommune (VTF) om å sørge for at gamle installasjoner som holder på å rase ned, blir fjernet slik at de ikke utgjør en fare, uttaler Kåre S. Holen i sin e-post.

Han er såkalt SK-rådgiver i Bane NOR.

Også andre installasjoner fra veitunnelen som vifter i taket bør ifølge Holen vurderes fjernet.

– På et tidspunkt vil de falle ned og utgjør en latent fare for de som måtte befinne seg i tunnelen. Vi forutsetter at VTF ivaretar sitt eieransvar og jevnlig foretar nødvendige geotekniske vurderinger av tunnelen, med tanke på nedfall av stein og betong. Vi stiller oss positive til et møte dersom det fortsatt er ønskelig fra VTF, uttaler Holen.

LES OGSÅ: 400.000 kroner per meter: – Dette er en komplisert veibygging

Ubrukt seksjon

Etter det Jarlsberg oppfatter er tunnelen delt inn i tre seksjoner.

Bane NOR bruker hver ende av tunnelen til sine formål, mens den midtre delen ikke er i bruk.

Det er i denne ubrukte delen at lysarmaturet på hovedbildet vårt har falt ned.

Fra Vestfold og Telemark fylke tas det forbehold ved at det kan ha falt ned lysarmatur også i andre deler av tunnelen.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har tidligere slått av all strøm i tunnelen, slik at ingen av installasjonene som har falt ned er strømførende

Bane NOR mener uansett at nedfallet utgjør en stor fare dersom en rømningssituasjon fra jernbanetunnelen skulle oppstå.

– Ingen betydning

Det er VTF og Martin Pedersen uenig i.

– I forhold til bruken som rømningsvei har den nedfalne armaturen ingen betydning. Bane NOR har montert egne lyskilder der de har sine rømningsveier. Bane NORs installasjoner får strøm fra jernbanetunnelen. Men hvis de eller andre skal inn med biler kan det hende at de vil anse det nedrevne som en fare.

– Bane NOR ser ut til å være bekymret for fare for ytterligere nedfall fra tunneltaket?

– Det kan jeg ikke kommentere. Bane NOR har allerede foretatt sikringstiltak i forbindelse med etablering av rømningsveiene. Vi for vår del har ingen planer om å sende inn geologer for å vurdere sikkerheten. Vi har ikke behov for å sikre noe. Vi har samtidig ingen motforestillinger hvis Bane NOR ønsker å gjennomføre tiltak, sier Pedersen til Jarlsberg.

Før jul sendte fylket et brev til Bane NOR, der de i hovedtrekk fastholder sitt ståsted.

– Så får vi se om det blir nødvendig med et møte mellom partene, konkluderer Pedersen.

Vi kommer med det første til å ta initiativ til et møte med Vestfold og Telemark fylke. I dette møtet skal vi få i gang en dialog om veien videre. Det bør være godt håp om at denne dialogen kan føre fram til enighet, sier kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR til Jarlsberg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.