– Helt relevante spørsmål, sier Stuhr Sjøblom

NOAH skal vurdere muligheten for å forlenge mottak og behandling av farlig avfall på Langøya.