Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand: Les hele høringen

Av

Det gis følgende høringsuttalelse til rapporten om «Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune»: