Borger AS vil kjøpe naboeiendommen

Borger AS driver omsorgsboliger for folk med rus- og psykiske problemer i det gamle sykehjemmet i Hofveien 10. Nå vil de gjerne kjøpe naboeiendommen, Hofveien 8.