Holmestrand: - I vår kommune er det rom for alle, og vi er stolte av å være med og flagge med regnbueflagget denne helga, sier ordfører i Holmestrand kommune, Elin Gran Weggesrud.

- Vi jobber bevisst med hver dag å fremme verdier og holdninger som toleranse, likeverd, mangfold, likestilling og like muligheter for alle – uavhengig av hvem du er og hvem du er glad i, forteller Weggesrud på kommunens hjdmmeside.

Det flagges utenfor Herredshuset i Hof, på Graarudsplass utenfor biblioteket i Holmestrand by og på torvet i Sande.