I kommunestyret sist onsdag sa leder av utvalget for helse, omsorg og velferd, Karl Einar Haslestad (Ap), at utvalget skulle ta en skikkelig diskusjon rundt de alarmerende tallene for sektoren som første kvartalsrapport viser. Millionene ruller feil vei også i år, som nær sagt i alle år.

Uansett budsjett virker det aldri til å være nok for å unngå minustall i margen for helse.

Det ble ikke rare diskusjonen, men heller en oversikt på hva som har vært, nåbildet, og hva som kan tenkes å komme, om den alvorlige økonomiske situasjonen sektoren allerede etter tre måneder har satt seg i, til tross for «gavmilde» politikere da budsjettkronene ble fordelt i desember.

LES Penger til overs: – Dette er rett og slett bare moro!

Med tiltro til, eller kanskje mest håp om, til både en Kaupang-effekt og ei mye omtalt innsatstrapp i 12 trinn, er det skapt forventninger.

Men alle vet at omstillinger tar tid, mens tjenestene for et økende antall brukere må gå sin gang. Med andre ord innsparingene kommer ikke over natta.

Lasse Berntzen (H) forsøkte å få i gang en diskusjon ved å stille spørsmål om hva som skjer, og hvorfor det skjer.

– Det er vel ikke slik at plutselig har folk blitt så mye sykere. Det er kanskje andre grunner, for nå blir vi jo faktisk mindre syke med alle koronatiltak. Vi må se nøyere på tjenestene, fordeling, brukere og kostnadene rundt det. Kartlegging er greit, men virkninger har vi ikke sett ennå, sa Berntzen.

Og i mens har det straks gått et kvartal til av 2021.

LES Kantinedrivere kan miste jobben: – Private vgs-kantiner skal drives av fylkeskommunen