Reaksjonene er mildt sagt utålmodige. Det forstår alle som ser reportasjene. «Alvorlig forfall», skriver Jarlsberg på forsida. «Et elendig vedlikehold», er overskriften inne i avisa. Ikke for sterkt sagt, ut fra bilder og beskrivelser. Vanskeligere er det å forstå uttalelsene fra ordfører Svele. Han setter en rekord i ansvarsfraskrivelse som det skal bli vanskelig å overgå. Svele forteller at Botne skole ble utvidet i 2012. «Den gangen sa vi at skolen måtte leve med den gamle hallen i to til tre år. Det fikk vi full forståelse for», framholder Svele. – Men Svele, tre år etter 2012 var i 2015. Ditt løfte i 2012 var altså at ny hall skulle stå ferdig til valget i 2015, før du begynte på din siste ordførerperiode i 2016. Du er fire år på overtid!

Bildeserie

SE BILDENE: Hundrevis i fakkeltog på Gullhaug

I samme kommentar sier ordføreren: «Min ambisjon var at jeg skulle kappe snora og åpne en ny flerbrukshall før min periode som ordfører gikk ut. Slik gikk det ikke, sier en noe oppgitt Alf Johan Svele.» Men i fortsettelsen framgår det at vedtaket om å bygge hallen kom først i februar 2019. Svele er altså oppgitt over at hallen ikke kunne stå klar knappe 10 måneder etter at kommunestyret under hans ledelse vedtok å bygge.

Så seint som i august bekreftet Svele overfor elever og lærere at hallen var på veg, fortsatt uten at arbeidet var igangsatt. Og hva skal forklare at hallen ikke ble bygd på rekordtid høsten 2019? – «Hadde det ikke vært for at prosjektleder ble sykmeldt, så hadde nok hallen stått der i dag», skriver Jarlsberg velvillig – eller kanskje ironisk? «Svele synes det er sterkt beklagelig at administrasjonen i kommunen ikke hyret inn en konsulent for å få prosjektet realisert.»

«Gullhaug» råtner på rot

Men ellers framstår da Svele som en handlekraftig politisk leder? Inntrykket har vært at ordfører Svele har gitt administrasjonen klar marsjordre når han ville ha saker og ting til å skje? – I denne saka har han tydeligvis nøyd seg med å vite at «Høyres Lasse Berntsen en rekke ganger etterlyste dette i hovedutvalget uten at noe ble gjort». Fortsatt uten å tynges av ansvaret avslutter Svele med å love at «opposisjonen skal fighte alt de kan for en ny flerbrukshall.» - «Jeg registrerer at de rødgrønne lar seg påvirke av desibeldemokratiet, sier han». Men hva skal vi kalle det blåblå demokratiet i Sveles modell? «Brød og sirkus-demokratiet»?

Demokrati uten ansvar? – Det alvorlige her er at Svele ikke påtar seg noe ansvar for at han etterlater seg en kommuneøkonomi som er kjørt på felgen. Nødvendige nybygg må utsettes ytterligere, slik at forfalne bygninger fortsatt må brukes til kommunens kjerneoppgaver.

Botne skoles gymsal fra 1969 er elendig vedlikeholdt. Nå blir trolig ny idrettshall utsatt igjen