– Har aldri hatt så mange på våre konserter noen gang

Av

Musikkbehovet er stort i disse korona-tider, og digitale konserter har allerede slått stort an. Holmestrand-artisten Unnveig Aas opplevde stor interesse for konserten hun nylig gjennomførte hjemmefra.