Håper på grønt lys for «Kleivantoppen» på åskanten

Verken rasfare, turveier eller radongass innebærer noen alvorlige hindringer for å bygge boliger på Kleivantoppen, mener grunneier Helge Roseth.