Tidlig innsats er et viktig begrep i barnehage og skole. Det vil si at riktig hjelp og støtte skal gis i rett tid, når behovet er der og når det er nødvendig for utviklingen. Men tidlig innsats gjelder tydeligvis ikke for vedlikeholdet der barnehagebarn og skolebarn skal utvikle seg, og lære for livet.

Fra før vet vi om de elendige forholdene ved Kleiverud skole. Like ille er det både i Gullhaug barnehage, og kanskje enda verre stilt er det i gymsalen ved Botne skole. Den er 50 år i år, men her blir det ingen feiring verdig en 50-åring. Her er det bare trist.

LES Simon (36) selger leiligheten uten megler: – Det er bare å kjøpe seg et Bolia-blad

Gymsalen har fått leve sitt eget liv i flere år, liksom barnehagen, i påvente av nybygg for barnehage og flerbrukshall for aktiviteter.

Men der det ser ut til at Kleiverud skole endelig kan begynne å speide etter lys i tunnelen, ser det bekmørkt ut både for Gullhaug barnehage og flerbrukshallen ved Botne skole. Det er ikke penger til alt akkurat nå, og med vedtakene i formannskapet nylig, skal det holde hardt å bli prioritert i budsjettet for 2020. At investeringer blir skjøvet på er dårlig nytt for dem som har hatt håpet.

For i en kommune med dårlig råd, som skal ta mange tunge løft de neste årene, er det ingen grunn til å tro at pengesekken kommer til å være mindre slunken når budsjettet for 2021 skal legges. Derfor er det ikke bare tristhet å spore hos FAU ved Botne skole. De er rasende, og krever at byggevedtak og løfter innfris.

«De er rasende og krever at løfter blir holdt»

At en betydelig del av den kommunale bygningsmassen blir mangelfullt vedlikeholdt, og er i dårlig stand, er en kjensgjerning. Det bygningsmessige forfallet er et alvorlig problem, ikke bare her, men i mange kommuner. Og det er flere årsaker til vedlikeholdsetterslep, men at manglende prioritering av vedlikehold gjennom tiår er vesentlig, tør vi våge å påstå.

LES Ordførerens budsjettforslag: Finner penger til Eidsfoss barnehage, men skyver på Gullhaug-prosjekter og ny vei

På Gullhaug har problemene paradoksalt nok blitt til fordi de har vært kjent så lenge, og fordi alle har vært skjønt enige om å sanere og bygge nytt. Derfor har heller ikke helt skrikende nødvendig vedlikehold blitt utført. Nå slår det dobbelt tilbake dersom nye år går uten at råte, mugg, sopp og annen elendighet blir erstattet med nytt.

Det går ikke direkte an å sammenligne 4 millioner til drift av Eidsfoss barnehage, med en investering på flere titalls millioner kroner til ny barnehage på Gullhaug, men det er forståelig at det blir murring i FAU-leiren, for det handler også om sprengt kapasitet, og langt på overtid for barnehagen, samtidig som det bygges flere hundre boliger i nabolaget.

Et nabolag som også bygges, og flyttes inn i, med løfter om et flott moderne barnehage- og skoletilbud, samt en flerbrukshall til aktiviteter, idrett og kulturelle arrangementer.

Men når?

LES Hvor skal vi klatre og leke nå?