Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer - med en hyllest til jordmødrene!

5. mai er jordmødrenes dag, og de fortjener vår hyllest i dag! Døgnet rundt står de klare til å ta imot nye verdensborgere på en trygg måte, og ikke minst sikre mors helsetilstand både før under og etter fødsel, skriver fylkesleder Randi Askjer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange av oss vet hva det betyr å møte en erfaren, trygg jordmor når man selv står foran et svangerskap, fødsel og barseltid som stiller mange spørsmål og kan oppleves utrygt.

Selv om det er selve fødselen vi ofte forbinder med jordmødre, så har jordmødrene viktig kompetanse til å følge mødre både gjennom svangerskapskontroller, ultralydundersøkelser, og i oppfølging etter selve fødselen. Amming og kvinnehelse er sentrale områder jordmødre har kompetanse på.

Jordmødrene selv beskriver at en god oppfølging etter fødsel med hjemmebesøk er et viktig forebyggende tiltak for å sikre mors helse både fysisk og psykisk, og gi den trygghet og kompetanse som trengs for å ivareta morsrollen videre. Jordmødrene er derfor svært tilfreds med at flere kommuner nå har satset på bedre jordmordekning ute i kommunehelsetjenesten.

På landsbasis er det fortsatt kun ca. 50% av landets nybakte foreldre som mottar dette tilbudet grunnet kapasitetsmangel.

De fleste er kjent med at liggetiden for fødende er redusert på sykehus, men jordmødre beskriver at flere kvinner i dag legges inn på sykehus for å få fødsel igangsatt. Dette krever mer oppfølging og støtte før selve fødselen, og bemanningen på sykehus har ikke tatt høyde for oppfølgingen disse kvinnene trenger. I tillegg til nødvendig overvåking av de medisinske forhold som fosterlyd mm, har de fødende et sterkt behov for trygghet og støtte underveis i prosessen. Jordmødre er eksperter på kvinnehelse, fødsel og barsel med en 5 årig utdanning. I tillegg er det å dekke de grunnleggende behov kvinnene har for støtte og omsorg svært sentralt i arbeidet.

De strekker seg derfor langt, og «løper fra den ene til den andre» for å være til stede der de til enhver tid trengs mest, og fortjener både takk og hyllest!

Pappa har også en sentral rolle under svangerskap, fødsel og i tiden etterpå. Det har derfor vært krevende for jordmødrene å måtte begrense mulighetene for samvær under opphold på sykehuset på grunn av pandemien. Jordmødrene beskriver allikevel at de er stolt over hvordan de har klart å tilrettelegge for fars deltakelse på tross av de begrensninger smittevernhensyn har medført.

Abortdebatten de siste dagene har også belyst hva denne oppgaven omfatter. Jordmødrene har også en sentral rolle under aborter. Oppfølging hos jordmødre etter abort etterspørres og bør være et reelt tilbud til de kvinner som ønsker det.

Selv om jordmor er et populært yrke, tar det to år å videreutdanne en sykepleier til jordmor, og utdanning for å gjennomføre ultralyd tar i tillegg ett år. Rett til tidlig ultralyd trådte i kraft allerede 1. januar 2021. Med cirka 55.000 fødsler årlig betyr det ganske enkelt 55.000 flere ultralydundersøkelser som vi trenger jordmødre til å utføre. Det krever at det ikke bare utdannes flere jordmødre, men også jordmødre med videreutdanning i ultralyddiagnostikk.

I 2019 påpekte Riksrevisjonen at helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde jordmødre. To av tre jobber deltid, og det er ikke lagt godt nok til rette for å sikre rekruttering og utdanning. Norsk Sykepleierforbund mener derfor det bør opprettes utdanningsstillinger for jordmødre for å sikre rekruttering.

Det haster for å gi kvinner gode og trygge helsetjenester også i fremtiden.

Vi vil igjen gratulerer jordmødrene med dagen, og takke for den uvurderlige innsatsen de gjør med den kunnskapen, erfaringen og klokskapen de har pakket inn i kjærlighet til kvinne, til barnet, til familien og til livet!

Kommentarer til denne saken