I den nåværende sikkerhetspolitiske situasjon er det gledelig å registrere en overveldende oppslutning om Forsvaret. 88 prosent mener Norge bør ha et militært forsvar. Dette kommer frem i den årlige undersøkelsen som Opinion gjennomfører for organisasjonen Folk og Forsvar.

Selv om en av tre mener at Forsvaret er for lite, har en overveiende del av befolkningen et godt inntrykk av kvaliteten på Forsvaret.

Forsvarsviljen er også høy. Åtte av ti mener at vi må forsvare oss om vi blir angrepet, selv om utfallet av et angrep er usikkert.

Tre av fire vil også selv delta i forsvaret, ut fra egne forutsetninger. Oppslutningen om verneplikten er stabilt høy – åtte av ti mener den bør beholdes. Om verneplikten er aldergruppen 18 – 29 år mer positive enn aldersgruppen 30 – 39 år.

NATO er grunnleggende for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Meningsmålingen viser også høy oppslutningen om norsk NATO-medlemskap.

Som i fjor mener åtte av ti (79 prosent) at medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet. Tre av fire (74 prosent) sier også at Norge bør delta i NATO-ledete styrker med FN-mandat.

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i august/september i år, minner dermed også om det viktige forhold; at Stortinget gjennomfører Langtidsplanen for Forsvaret ved å bevilge tilstrekkelige midler til investeringer og drift av vedtatt struktur.