Det er hvert år en diskusjon om hvor lenge i forkant av høytiden det er riktig å begynne å ønske venner og kjente god jul. Like høyt går diskusjonen om hvor lenge etter nyttårsaften vi skal fortsette å si godt nytt år når vi møtes.

I Holmestrand og Sande nærmer det seg to og et halvt år siden kommunene ble slått sammen.

Fortsatt refererer mange til «gamle» Holmestrand og «gamle» Sande når noe skal forklares, eller når det er ønskelig med problematisering. I Hof er det annerledes. Det er sjelden vi hører eller ser på trykk at «gamle» Hof benyttes for å forklare noe som var før sammenslåingen i 2018.

Hof har akseptert navnebyttet og å være en del av en større enhet.

Vi mener det nå er på tide å begynne å bruke kommunenavnet Holmestrand når det handler om forhold som administrasjonen eller politikerne bestyrer, men stedsnavn når det gjelder aktiviteter som naturlig skjer ulike steder.

Å referere til «gamle» enten det er den ene eller andre av de to, bidrar bare til å opprettholde et skille, bremse integrering og fellesskap, og kanskje til og med å øke den avstanden som er ønskelig å minimere.

I formannskapet var det jevnt når det gjelder spørsmålet om en rådgivende folkeavstemning. Men vi tror det betyr at kommunestyret vil følge opp med et likelydende vedtak.

Det mener vi vil være en klok beslutning, selv om et politisk vedtak verken legger lokk på uenigheter eller er egnet til å åpne døra til lykkeland. Konfliktene vil være der, utfordringene vil være like mange, samtidig som erfaringene er dyrekjøpt. Vedtaket som følger etter konsekvensvurderingen til 1,3 millioner kroner, bør være en ny byggestein for en mer solid grunnmur å bygge en felles kommune på.

Men for å få det til må det jobbes med mange små og store forhold. En av de små kan være å slutte med å si «gamle». Det krever en bevisstgjøring, holdningsendring, og en aksept for at alle bor i Holmestrand kommune, selv om stedene er de samme som før.

Men: kommunestyret skal si sitt om saken først.